FR | DE
FR | DE

KNX based Local Energy Manager

De KNX based Local Energy Manager zal verbruikers aansturen zodat het eigenverbruik maximaal is en de injectie in het net minimaal. Eigenaars van PV-installaties betalen dan minimale netkosten als ze voor variabele netkosten gekozen hebben. Om de verbruikers aan de kunnen sturen (Warmtepomp, EV-laadpaal, …) worden ze m.b.v. een interface aangesloten op het KNX-netwerk.

Over welke energievormen kan ik informatie krijgen ?
Elektriciteit
 • per seconde
Gas
 • per 5 minuten
Realtime of vertraagde gebruiksinformatie door het systeem
 • Toont actueel stroomverbruik in realtime
 • De maximale verversingsfrequentie is per seconde
Bekijk uw verbruik op:
 • Een afzonderlijk beeldscherm aan de muur (systeem display)
 • Mobiele telefoon
 • Tablet
 • Computer en laptop
Vergelijk uw verbruik
 • Met eerdere periodes
Zonnepanelen
 • Het systeem kan automatisch de stroomproductie van zonnepanelen meten met een (extra) stroommeter
 • Het systeem toont teruggeleverde elektriciteit aan het net.
 • Deze oplossing is een uitbreiding op een bestaande KNX-installatie. Er moet zeker een P1-KNX interface komen en alle belangrijke verbruikers moeten aangestuurd kunnen worden.
Wat gebeurt er met uw energiegebruikersgegevens ?

De gebruiksgegevens blijven in het huis van de klant en worden niet via internet verstuurd. Alleen jij kunt ze bekijken via uw telefoon, tablet of computer die met uw eigen wifi-netwerk is verbonden.

Wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens ?

De persoonlijke gegevens van klanten worden alleen gebruikt om dit product/deze dienst goed te kunnen leveren aan de klant

Privacy Statement