FR | DE

TrikThom Harmony

De TrikThom Harmony stuurt uw warmtepomp, laadpaal en batterijsysteem overkoepelend aan op basis van de toepassende tariefstructuren en zonneopbrengsten. Hierbij ligt de focus om besparingen te verwezenlijken zonder in te boeten aan comfort.


In het Harmony platform kan u via computer of tablet de energiepatronen en acties raadplegen waardoor u een inzicht krijgt in uw situatie.

product picture
Over welke energievormen kan ik informatie krijgen ?
electricity Elektriciteit
 • per seconde
 • per minuut
 • per kwartier
 • per uur
 • per dag
 • per week
 • per maand
 • per jaar
Realtime of vertraagde gebruiksinformatie door het systeem
 • Toont actueel stroomverbruik in realtime
 • De maximale verversingsfrequentie is per seconde
Bekijk uw verbruik op:
 • Tablet
 • Computer en laptop
Vergelijk uw verbruik
 • Met eerdere periodes
Hoe wordt er gestuurd?
 • Maximalisatie zelfgebruik
 • Beheren capaciteitstarief
Zonnepanelen
 • Ons toestel connecteert rechtstreeks met de omvormer van de pv-productie. Dit kan over het lokaal netwerk of met een rechtstreekse kabel. Om de kost laag te houden focussen we op dit moment om via het netwerk te communiceren.
 • Het systeem toont teruggeleverde elektriciteit aan het net.
EV Slim Laden
 • Op dit moment moet de auto op het lokaal netwerk van de woning aangesloten zijn en sturen we deze zo aan. Bij Wallbox wordt gewerkt het platform van Wallbox zelf waar ons systeem toegevoegd wordt als admin.
Warmtepomp
 • Het moet Smart Grid Ready zijn, aanstuurbare registers hebben of een andere mogelijkheid om aan te sturen. (API’s, Modbus,…)
 • Smart Grid Ready is op dit moment het eenvoudigst. We willen wel directe communicatie met de warmtepomp hebben zodat ook andere data verkregen kan worden vanuit het toestel.
Warmtepompboiler
 • Het moet Smart Grid Ready zijn, aanstuurbare registers hebben of een andere mogelijkheid om aan te sturen. (API’s,…)
 • Smart Grid Ready is op dit moment het eenvoudigst. We willen wel directe communicatie met de warmtepomp hebben zodat ook andere data verkregen kan worden vanuit het toestel.
Thuisbatterij
 • Dat er gecommuniceerd kan worden met de omvormer. Wij communiceren niet met de batterij. Hierbij moet de benodigde communicatie (bvb. Modbus TCP/IP) aan staan zodat hiermee gecommuniceerd kan worden.
 • Wij implementeren op continue basis meerdere systemen maar ondersteunen al Huawei, Solis en Victron.
Huishoudtoestellen
 • Via externe plugs zoals deze van Shellie.
 • Deze moeten aanstuurbaar zijn via een gekend protocol (MQTT, API’s, MODBUS,…)
 • Een aan-uit contact kunnen wij aansturen. Hierdoor kunnen sommige toestellen wel al aangestuurd worden. Deze optie hebben we echter nog niet opengezet voor klanten.
Elektrische boiler
 • Smart Grid Ready of rechtstreekse communicatie met de weerstand.
Hoe wordt het systeem aangesloten op uw internetrouter?
 • Met een netwerkkabel
Als uw internetrouter niet in de meterkast zit, wat betekent dit voor de installatie van het systeem?
 • Je hebt extra onderdelen nodig of moet extra handelingen verrichten voor de installatie.
 • Er is een ethernetkabel nodig tussen ons toestel en het lokale netwerk (switch/modem).
 • TrikThom harmony controller
 • Voedingsmodule
 • P1 kabel
 • 1 jaar gratis abonnementskost (cloud, aansturingen, dataopslag,…)
Wat gebeurt er met uw energiegebruikersgegevens ?

De gebruiker kan zelf kiezen of de verbruiksgegevens alleen binnenshuis blijven óf via internet verstuurd worden naar zijn smartphone, zodat het energieverbruik ook buitenshuis te zien is.

Wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens ?

De persoonlijke gegevens van klanten worden gebruikt om aanbiedingen te doen van andere (betaalde) diensten van dit bedrijf

Privacy Statement