FR | DE
FR | DE
background gebruiker afbeelding

Met de digitale meter naar slim energiegebruik

Bekijk & Vergelijk

Slim besparen

De digitale meter.

De digitale meters vervangen sinds 1 juli 2019 de klassieke, mechanische meters voor elektriciteit en aardgas. Ze zijn een hoeksteen in de overgang naar een digitaal energiesysteem.


De meter heet bewust ‘digitaal’ en niet ‘slim’, omdat er enkel gemeten en gecommuniceerd wordt. Het ‘slim’ maken gebeurt door de omzetting van die meetdata naar relevante informatie voor de gebruiker, de aggregator en de markt.


De toepassingen die hier worden beoogd, betreffen het gebruik van de digitale meetdata voor toepassingen die de gebruiker meer inzicht geven in zijn energiegebruik en de potentiële besparingen, eventueel met sturingsmogelijkheden voor specifieke toestellen.

Bekijk en vergelijk energiebeheersystemen
slimme meters

P1 en S1 Poort

Communicatie met de digitale meter.

De digitale meter heeft 2 poorten voor uitlezing. De P1- (1 seconde data voor elektriciteit en 5 minuten data voor gas) en de S1-poort (hoogfrequente data). De fysieke interface wordt ingericht volgens de Nederlandse standaard, nl. DSMR 5.0.2 P15. De fysieke en protocolimplementatie van de gebruikerspoort voldoet aan de specificaties beschreven in Hoofdstuk 5 en 6 van het document.


De P1 poort
De gebruikerspoort voor gebruiksinformatie heeft als doel basismeetgegevens van en statusinformatie over de meetopstelling ter beschikking te stellen op een eenvoudige en gestandaardiseerde wijze. Deze gebruikerspoort richt zich vooral op toepassingen die basisgebruiksfeedback en sturingsmogelijkheden geven aan de klant. Hierbij denken we vooral aan afgenomen en geïnjecteerde energie op het niveau van het aansluitpunt.


De P1-gebruikerspoort zal zowel verbruiksfeedback en statusinformatie leveren van de elektriciteitsmeter als van de aangesloten gasmeter(s). Bij de S1-poort is dat enkel van de elektriciteitsmeter.


De S1 poort
Deze gebruikerspoort (S1) heeft als doel ‘ruwe’ data aan een bijzonder hoge frequentie ter beschikking te stellen aan een applicatie (CEMS of Customer Energy Management System). De applicatie dient deze ‘ruwe’ data verder te verwerken om geavanceerde berekeningen te doen om zeer gedetailleerde gebruiksfeedback en sturing mogelijk te maken.


Zo kan bijvoorbeeld met behulp van de data die via deze gebruikerspoort beschikbaar zijn aan toestelherkenning (Non-Intrusive Load Monitoring) gedaan worden. Met de ‘ruwe’ data krijgt de gebruiker toegang tot zeer gedetailleerde informatie rond spanning- en stroomverbruik op de aansluiting. De combinatie van de gebruiksfeedback uit de P1-gebruikerspoort, met bijkomende data uit de S1-gebruikerspoort laat toe om meer geavanceerde sturingen mogelijk te maken.

Download het document hier

Maakjemeterslim.be

Doel van deze website.

Deze website wil het gebruik van de toepassingen op de digitale meter toelichten om gebruikers meer inzicht te geven in hun energiegebruik en hen bewuster te doen omgaan met energie. De toepassingen zijn divers en hebben elk hun specifieke voordelen. Om de juiste keuze te maken, wil deze website de vergelijking mogelijk maken op basis van een reeks vooraf gedefinieerde criteria. De website levert geen waardeoordeel of kwaliteitsgarantie.


De ter beschikking gestelde gegevens op de gebruikerspoort wijken licht af van die in Nederland (e.g. afsluitstatus). Voorts staan bepaalde data-objecten uit de minimale ter beschikking gestelde gegevens niet beschreven in sectie 6.12 van DSMR 5.0.2 P1. Die data-objecten en een aantal andere nuances zijn beschreven in het specificatie document (eMUCS).

eMUCS - P1 v1.4 eMUCS - P1 v1.3 eMUCS - S1 Bekijk en vergelijk energiebeheersystemen
""

Heeft u een toepassing die op deze site hoort?

Aanbieden van uw applicatie op deze website.

Als uw toepassing nog niet of niet correct op deze website wordt getoond, dan kan u contact opnemen via maakjemeterslim@flux50.com. Het mailadres dient enkel voor de aanmelding van nieuwe of verbetering van bestaande informatie op deze website. Er wordt op basis van de aanmelding contact opgenomen voor verdere afhandeling.


Voor specifieke vragen over testen en ontwikkelen van applicaties, kan u contact opnemen met  digitalemeter@fluvius.be