FR | DE
background gebruiker afbeelding

Met de digitale meter naar slim energiegebruik

Bekijk & Vergelijk

Slim besparen

De digitale meter.

De digitale meters vervangen sinds 1 juli 2019 de klassieke, mechanische meters voor elektriciteit en aardgas. Ze zijn een hoeksteen in de overgang naar een digitaal energiesysteem.


De meter heet bewust ‘digitaal’ en niet ‘slim’, omdat er enkel gemeten en gecommuniceerd wordt. Het ‘slim’ maken gebeurt door de omzetting van die meetdata naar relevante informatie voor de gebruiker, de aggregator, de ESCO of andere stakeholders.


De toepassingen die hier worden beoogd maken gebruik van de digitale meetdata om de gebruiker meer inzicht te geven in zijn energiegebruik en potentiële besparingen, eventueel met sturingsmogelijkheden voor specifieke toestellen.


Deze website wil het gebruik van de beschikbare toepassingen voor de digitale meters toelichten om gebruikers meer inzicht te geven in hun energiegebruik en hen bewuster te doen omgaan met energie. De toepassingen zijn divers en hebben elk hun specifieke voordelen. Om de juiste keuze te maken, wil deze website de vergelijking mogelijk maken op basis van een reeks vooraf gedefinieerde criteria. De website levert geen waardeoordeel of kwaliteitsgarantie.

P1 en S1 Poort

Gebruikerspoort voor lokale communicatie met de digitale meter

Elke digitale elektriciteitsmeter beschikt over een gebruikerspoort. Daarmee kan elke klant lokaal zijn meetdate en statusinformatie uitlezen en huishoudapparaten slim aansturen.


De standaardpoort is de ‘P1-poort’, beschikbaar op elke elektriciteitsmeter. Die poort kan informatie afleveren aan een energiebeheersysteem per seconde voor elektriciteit en per 5 minuten voor gas. De digitale gasmeter stuurt de gasdata door naar de digitale elektriciteitsmeter. En ook de digitale watermeters van De Watergroep, Farys en Pidpa stellen hun data op die manier beschikbaar.


De P1-gebruikerspoort heeft als doel om meetgegevens ter beschikking te stellen op een eenvoudige en gestandaardiseerde wijze. Ze richt zich vooral op toepassingen die basisgebruiksfeedback en sturingsmogelijkheden geven aan de klant. Hierbij denken we vooral aan afgenomen en geïnjecteerde energie op het niveau van het aansluitpunt.


De P1-gebruikerspoort zal zowel verbruiksfeedback en statusinformatie leveren van de elektriciteitsmeter als van de aangesloten gasmeter(s). Bij de S1-poort is dat enkel van de elektriciteitsmeter.


De S1 poort


Deze gebruikerspoort (S1) heeft als doel ‘ruwe’ data aan een bijzonder hoge frequentie ter beschikking te stellen aan een energiebeheersysteem. De applicatie dient deze ‘ruwe’ data verder te verwerken om geavanceerde berekeningen te doen om zeer gedetailleerde gebruiksfeedback en sturing mogelijk te maken.


Zo kan bijvoorbeeld met behulp van de data die via deze gebruikerspoort beschikbaar zijn aan toestelherkenning (Non-Intrusive Load Monitoring) gedaan worden. Met de ‘ruwe’ data krijgt de gebruiker toegang tot zeer gedetailleerde informatie rond spanning- en stroomverbruik op de aansluiting.

P1_S1_poort

Maakjemeterslim.be

Technische beschrijving van de gebruikerspoorten

De technische documentatie die u – als applicatie ontwikkelaar – nodig heeft, is vrij raadpleegbaar via onze website. 


De gebruikerspoorten en de implementatie ervan evolueert voortdurend. Bij wijzigingen aan de gebruikerspoorten (met achterwaartse compatibiliteit) zullen de nieuwe specificaties ook steeds gepubliceerd worden via onze website.


De P1-poort


De Belgische P1-poort is gebaseerd op een standaard – DSMR P1 V5.0.2 – opgesteld en onderhouden door de vereniging van Nederlandse distributienetbeheerders (“Netbeheer Nederland”). De specificatiedocumenten kan u hier raadplegen.


De hardware en het protocol van de P1- poort op de Belgische digitale meter is volledig compatibel met die van Nederland. Hoofstuk 5 en 6 de DSMR P1 V5.0.2 beschrijven dus deze hardware en het protocol.


Voor de gepubliceerde data (data objecten) zijn er uitzonderingen op de Nederlandse standaard toegepast. De gepubliceerde data en de structuur ervan, kan teruggevonden worden in de eMUCs – P1 specificatie. 


Zoals reeds aangegeven, is de informatie die gepubliceerd wordt op de P1 poort in evolutie. Bij het toevoegen van nieuwe functionaliteiten aan de digitale meter kunnen bepaalde extra data objecten worden toegevoegd aan het P1 telegram. Dit resulteert dan in een nieuwe versie van de eMUCs – P1 en een verhoging van het versienummer. Dit versienummer is terug te vinden in een toegewezen data object in het P1-telegram. De applicatie dient hiermee rekening te houden. 


Belangrijk: er zal steeds achterwaartse compatibiliteit gewaarborgd zijn (er zullen geen data-objecten uit het telegram verwijderd worden)


De distributienetbeheerders zullen via een firmware upgrade – die van op afstand uitgevoerd kan worden – de geïnstalleerde meters naar de meest recente versie van de eMUCs – P1 trachten te brengen. Dit zal uiteraard niet voor alle meters op hetzelfde moment gebeuren of mogelijks – door communicatieproblemen – bij bepaalde meters niet lukken. Dit maakt dat er verschillende versies in omloop zijn.


De versies die in omloop zijn, kan u hieronder raadplegen.


De S1-poort


De S1-poort is een poort die uniek is voor België. Deze poort brengt ruwe data van de elektriciteitsmeter naar buiten, dit om toekomstgericht te zijn. Deze poort brengt de ruwe spannings- en stroomsamples, zonder nabewerking naar buiten. Met deze ruwe samples is het mogelijk om complexe toepassingen te ontwikkelen.


De specificaties voor deze poort kan u hieronder raadplegen


Versies in omloop

eMUCs - P1 V1.7 eMUCs – P1 V1.3 eMUCs – P1 V1.4 eMUCs – P1 V1.5 eMUCs – P1 V1.6 eMUCs – S1 V1.0

Technische beschrijving

De digitale AMR-meter met A1-poort

Gebouwen en bedrijven met een elektrisch aansluitvermogen van boven de 56 kVA worden uitgerust met een digitale AMR-meter. Deze AMR-meter leest het verbruik elk kwartier uit en stuurt deze gegevens dagelijks door naar Fluvius.
De wetgeving refereert naar dit soort aansluitingen als ‘grootverbruiksmetingen’ in tegenstelling tot kleinverbruiksmeetinrichtingen voor klanten aangesloten op laagspanning (cfr. energiebesluit en Technische Reglementen VREG).


De AMR-meters van Fluvius beschikken vanaf begin 2023 over een A1-poort.
Deze poort biedt extra mogelijkheden om verbruik en injectie en heel wat technische meetwaarden in detail op te volgen en actiever aan te sturen. Meer info over de specificaties vind je in het document AMR eMUCs-A1 V5.0 hierboven.


Versies in omloop

AMR eMUCs - A1 V5.0

Heeft u een toepassing die op deze site hoort?

Aanbieden van uw applicatie op deze website.

Als uw toepassing nog niet of niet correct op deze website wordt getoond, dan kan u contact opnemen via maakjemeterslim@flux50.com. Het mailadres dient enkel voor de aanmelding van nieuwe of verbetering van bestaande informatie op deze website. Er wordt op basis van de aanmelding contact opgenomen voor verdere afhandeling.


Voor specifieke vragen over testen en ontwikkelen van applicaties, kan u contact opnemen met  digitalemeter@fluvius.be