FR | DE
background gebruiker afbeelding

Met de digitale meter naar slim energiegebruik

Bekijk & Vergelijk

Van digitaal naar slim

Inleiding tot energiebeheer en CEMS

De digitale meter wordt uitgerold. Dat is een goede zaak. Waarom? Wat kan je ermee doen?
Hij komt er bij de gezinnen en KMO’s, de ‘customers’ (Engels voor klant).
Die kunnen er een Customer Energy Management System (CEMS) op aansluiten. De video hieronder geeft een samenvatting van de basisprincipes. Daaronder vind je een brochure die meer uitleg geeft.

Basisbrochure 202102

Opleiding energiebeheer en CEMS

E-learning en workshop

CEMS installeren begint met de keuze van de juiste strategie. Elke woning/gebouw is anders. Wil je weten welke concepten mogelijk zijn? In deze e-learning kan je heel wat antwoorden vinden.


e-learning: energiebeheer in een woning


Elk CEMS-systeem moet met verschillende toestellen kunnen communiceren. Vaak is dit een TCP/IP netwerk. Ben je hiermee niet vertrouwd?


e-learning: thuisnetwerk TCP/IP en CEMS


Wil je het zelf eens proberen? In deze workshop configureer je een CEMS en integreer je het in een thuisnetwerk. Bovenstaande e-learnings bieden de noodzakelijke voorkennis. Je kan deze uiteraard ook elders hebben opgepikt. (In het opleidingsaanbod vind je de workshop terug onder het thema ICT. Bekijk de praktische info voor de kostprijs.)


Workshop: CEMS en digitale meter

3 Capaciteitstarief

Hoe lager de pieken hoe lager de kosten

In Vlaanderen wordt – mogelijk vanaf 1 januari 2023 – een capaciteitstarief ingevoerd voor een gedeelte van de distributienetkosten (ongeveer 15% van de elektriciteitsfactuur).


Daar zijn goede redenen voor. We weten dat er op winteravonden afnamepieken optreden. Als bv. mensen met een elektrisch voertuig (EV) juist dan zouden opladen, wordt die piek nog groter en moet er geïnvesteerd worden in de capaciteit van het elektriciteitsnet. Daarom wil de overheid hen – via het capaciteitstarief – aanmoedigen om op een ander tijdstip te laden. Daardoor kunnen de distributienetkosten voor iedereen binnen de perken blijven.


Hoeveel het capaciteitstarief zal bedragen, ligt nog niet vast. De VREG stelt al wel een simulator ter beschikking.


Kort samengevat: je verbruik wordt per kwartier bijgehouden door de digitale meter. Per maand neemt men het kwartier met het grootste verbruik (kWh). Dat wordt omgerekend naar een vermogen (kW) en vermenigvuldigd met het capaciteitstarief (€/kW).


Wat met prosumenten? De digitale meter maakt ogenblikkelijk een onderscheid tussen afname en injectie. Die worden in aparte registers bijgehouden. Het is dus mogelijk dat er binnen een kwartier zowel afname als injectie geregistreerd wordt. Zelfverbruik telt maar als het ogenblikkelijk is. Voor het capaciteitstarief wordt alleen naar de afname gekeken.


Wat met prosumenten met een driefasige aansluiting? De digitale meter registreert alleen de som van de drie fasen. Voor je elektriciteitsfactuur maakt het dus niet uit als je zelfverbruik op een andere fase plaats vindt dan je productie. Maar probeer dit zoveel mogelijk te vermijden. Met een monofasige productie-installatie moet een eventuele thuisbatterij op dezelfde fase aangesloten worden en je zwaarste monofasige toestel sluit je ook best op die fase aan.


Wat met energiedelen en peer-to-peer verkoop? Hiervoor wordt met kwartierwaarden gewerkt. De geïnjecteerde energie die je verkoopt moet door de koper in hetzelfde kwartier afgenomen worden, maar niet binnen dezelfde seconde. Aan jezelf verkopen achter dezelfde meter mag niet.


In de video hieronder legt de VREG uit hoe het capaciteitstarief zal werken.


Voor bijkomende informatie:
VREG/capaciteitstarief

Thuisbatterij

Thuisbatterij

Voor prosumenten met een digitale meter loont het om hun zelfverbruik te verhogen. Het capaciteitstarief maakt het voor iedereen interessant om zijn verbruik te spreiden in de tijd. Daarvoor is ‘flexibiliteit’ nodig en één van de manieren om die te vergroten is een thuisbatterij (laten) plaatsen. De Vlaamse overheid geeft daarvoor een aanmoedigingspremie. Het Vlaams Energie- en KlimaatAgentschap (VEKA) legt de principes daarvan uit in de video hieronder.

De Juiste Keuze

Overzicht van de applicaties

Er zijn talrijke toepassingen beschikbaar voor aansluiting op de digitale meter. Telkens bieden ze andere mogelijkheden of communiceren ze de gegevens op een andere manier. Deze website geeft een marktoverzicht om u te helpen kiezen.


Specifiek voor u als installateur wordt een reeks technische specificaties meegegeven, naast de website van de ontwikkelaar. De gegevens zijn afkomstig van de ontwikkelaar, aan wie we een vragenlijst hebben voorgelegd. Deze website geeft geen waardeoordeel of kwaliteitsgarantie.


Bekijk en vergelijk CEMS energiebeheersystemen

Digitale meter

De uitrol in Vlaanderen is volop aan de gang

In Vlaanderen wordt bij alle elektriciteitsverbruikers aangesloten op het laagspanningsnet, de klassieke Ferraris-meter (en meteen ook de gasmeter) vervangen door een digitale meter. Dankzij de digitale meter kan de gebruiker inspelen op de beschikbaarheid van hernieuwbare energie en daarvoor beloond worden.


De digitale meter meet de afname van het elektriciteitsnet en de eventuele injectie apart. Dat laat toe om de geïnjecteerde energie te verkopen – via een teruglevercontract of van persoon to persoon (peer-to-peer) – of te delen binnen een energiegemeenschap. Voor de facturatie worden de gegevens per kwartier bekeken. Zo kunnen er bv. dynamische tarieven aangeboden worden.


De klant kan de meetwaarden uitlezen via 2 poorten. Naast de fysieke koppeling, moet hij expliciet toestemming geven aan de netbeheerder om de gebruikerspoorten te activeren. Dit gebeurt vanop afstand.


In de video hieronder geeft Fluvius uitleg over de digitale meter. Het antwoord op veelgestelde technische vragen kan u vinden op Fluvius/slimme-partner.

P1_S1_poort