FR | DE
FR | DE
background gebruiker afbeelding

Met de digitale meter naar slim energiegebruik

Bekijk & Vergelijk

Van digitaal naar slim

Brochure inleiding tot energiebeheer en CEMS

De digitale meter wordt uitgerold. Dat is een goede zaak. Waarom? Wat kan je ermee doen?
Hij komt er bij de gezinnen en KMO’s, de ‘customers’ (Engels voor klant).
Die kunnen er een Customer Energy Management System (CEMS) op aansluiten. De video hieronder geeft een samenvatting van de basisprincipes. Daaronder vind je een brochure die meer uitleg geeft.

Basisbrochure 202102

Digitale meter

De uitrol in Vlaanderen is volop aan de gang

In Vlaanderen wordt bij alle elektriciteitsverbruikers aangesloten op het laagspanningsnet, de klassieke Ferraris-meter (en meteen ook de gasmeter) vervangen door een digitale meter. Dankzij de digitale meter kan de gebruiker inspelen op de beschikbaarheid van hernieuwbare energie en daarvoor beloond worden.


De digitale meter meet de afname van het elektriciteitsnet en de eventuele injectie apart. Dat laat toe om de geïnjecteerde energie te verkopen. Voor de facturatie worden de gegevens per kwartier bekeken. Zo kunnen er bv. dynamische tarieven aangeboden worden.


De klant kan de meetwaarden uitlezen via 2 poorten. Naast de fysieke koppeling, moet hij expliciet toestemming geven aan de netbeheerder om de gebruikerspoorten te activeren. Dit gebeurt vanop afstand.


In de video hieronder geeft Fluvius uitleg over de digitale meter. Het antwoord op veelgestelde technische vragen kan u vinden op Fluvius/slimme-partner.

P1_S1_poort

3 Capaciteitstarief

Hoe lager de pieken hoe lager de kosten

In Vlaanderen wordt – waarschijnlijk vanaf 1 juli 2022 – een capaciteitstarief ingevoerd voor een gedeelte van de distributienetkosten (ongeveer 15% van de elektriciteitsfactuur).


Dat is niet onlogisch. We weten dat er op winteravonden afnamepieken optreden. Als bv. mensen met een elektrisch voertuig (EV) juist dan zouden opladen, wordt die piek nog groter en moet er geïnvesteerd worden in de capaciteit van het elektriciteitsnet. Daarom wil de overheid hen – via het capaciteitstarief – aanmoedigen om op een ander tijdstip te laden. Daardoor kunnen de distributienetkosten voor iedereen binnen de perken blijven.


Op dit ogenblik ligt nog niet vast hoeveel het capaciteitstarief zal bedragen. In de zomer van 2021 wil VREG een simulator ter beschikking stellen.


In de video hieronder legt de VREG uit hoe het capaciteitstarief zal werken.

Thuisbatterij

Thuisbatterij

Voor prosumenten met een digitale meter loont het om hun zelfverbruik te verhogen. Het capaciteitstarief maakt het voor iedereen interessant om zijn verbruik te spreiden in de tijd. Daarvoor is ‘flexibiliteit’ nodig en één van de manieren om die te vergroten is een thuisbatterij (laten) plaatsen. De Vlaamse overheid geeft daarvoor een aanmoedigingspremie. Het Vlaams Energie- en KlimaatAgentschap (VEKA) legt de principes daarvan uit in de video hieronder.

De Juiste Keuze

Overzicht van de applicaties

Er zijn talrijke toepassingen beschikbaar voor aansluiting op de digitale meter. Telkens bieden ze andere mogelijkheden of communiceren ze de gegevens op een andere manier. Deze website geeft een marktoverzicht om u te helpen kiezen.


Specifiek voor u als installateur wordt een reeks technische specificaties meegegeven, naast de website van de ontwikkelaar. De gegevens zijn afkomstig van de ontwikkelaar, aan wie we een vragenlijst hebben voorgelegd. Deze website geeft geen waardeoordeel of kwaliteitsgarantie.


Bekijk en vergelijk CEMS energiebeheersystemen