FR | DE
FR | DE

bChain SmartHome

SmartHome is ontwikkeld om volledig automatisch huishoudelijke toestellen te schakelen. Dit kan in functie van het al dan niet terugleveren van zonnestroom aan het elektriciteitsnet, in functie van de uurprijs in geval van een dynamisch elektriciteitscontract of in functie van een te hoog kwartiervermogen in geval van het capaciteitstarief. Zo willen we het eigenverbruik van de consument verhogen en de elektriciteitsfactuur beperken.

Over welke energievormen kan ik informatie krijgen ?
Elektriciteit
  • per minuut
Realtime of vertraagde gebruiksinformatie door het systeem
  • Toont actueel stroomverbruik in realtime
Bekijk uw verbruik op:
  • Mobiele telefoon
  • Tablet
  • Computer en laptop
  • Ieder toestel met een internetbrowser
  • 1 SmartMeter en 1 SmartPlug
Welke niet eerder genoemde functies of mogelijkheden biedt het systeem nog meer?
  • Hoofdfunctie van SmartHome is het schakelen van toestellen in functie van al dan niet terugleveren aan het net, schakelen bij dynamisch elektriciteitscontract op basis van de uurprijs of schakelen in functie van een te hoog kwartiervermogen in geval van het capaciteitstarief.
Welke uitbreidingsmogelijkheden heeft systeem en wat zijn daarvan de extra kosten?
  • Er kunnen altijd SmartPlugs extra toegevoegd worden, een extra SMartPlug kost 39 euro
Wat gebeurt er met uw energiegebruikersgegevens ?

De gebruiksgegevens blijven in het huis van de klant en worden niet via internet verstuurd. Alleen jij kunt ze bekijken via uw telefoon, tablet of computer die met uw eigen wifi-netwerk is verbonden.

Wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens ?

De persoonlijke gegevens van klanten worden alleen gebruikt om dit product/deze dienst goed te kunnen leveren aan de klant

Privacy Statement