FR | DE

Flow

Flow is een makkelijk te installeren energiemeter, je plugt de dongle in in je P1 poort van de digitale meter en de flow app loodst je makkelijk door de installatie. Via de app kan je real time je verbruik raadplegen, daarenboven wordt je gewaarschuwd wanneer er een nieuwe maandpiek wordt gerealiseerd, wat belangrijk is in het kader van het capaciteitstarief. Daarnaast biedt Flow ook de mogelijkheid om via het Flow platform je eigen consumptie te optimaliseren ten opzichte van je productie.  Op korte termijn zal je je slimme toestellen op het platform kunnen aansluiten met als doel in te spelen op de dynamische energieprijzen en onbalans in de markt.

Over welke energievormen kan ik informatie krijgen ?
electricity Elektriciteit
 • per seconde
 • per minuut
 • per kwartier
 • per uur
 • per dag
 • per week
 • per maand
 • per jaar
gas Gas
 • per 5 minuten
 • per kwartier
 • per uur
 • per dag
 • per week
 • per maand
 • per jaar
Realtime of vertraagde gebruiksinformatie door het systeem
 • Toont actueel stroomverbruik in realtime
 • De maximale verversingsfrequentie is per seconde
Bekijk uw verbruik op:
 • Mobiele telefoon
 • Tablet
 • Computer en laptop
Vergelijk uw verbruik
 • Met eerdere periodes
 • Met andere huishoudens
Hoe wordt er gestuurd?
Zonnepanelen
 • Via het portaal kan je je zonnepanelen koppelen aan ons systeem, hierdoor kunnen we de stroomproductie van de zonnepanelen meten en weergeven.
 • Het basispakket bestaat uit een dongle met bijhorende app.
Welke niet eerder genoemde functies of mogelijkheden biedt het systeem nog meer?
 • Flow alarmeert de gebruiker bij overschrijding van de capaciteitspiek waardoor het piektarief tot een minimum wordt herleidt.
 • Flow optimaliseert het eigen verbruik van je productie van je PV installatie.
 • Flow speelt in op dynamische energieprijzen zodat je steeds kunt verbruiken aan het laagste tarief.
 • Indien je in het bezit bent van een batterij dan zal Flow ervoor zorgen dat je batterij steeds op de meest optimale manier wordt benut.
 • Al deze extra functies worden verder uitgerold en geperfectioneerd, Flow stelt zichzelf als doel om deze functies gratis te blijven aanbieden in ruil een deel van de gegenereerde winst.
Welke uitbreidingsmogelijkheden heeft systeem en wat zijn daarvan de extra kosten?
 • Op lange termijn wil Flow samen met al zijn gebruikers een belangrijke speler worden op de energiemarkt, waarbij de gezinnen die als derde grootste afnemer van energie een actieve rol in de energiemarkt kunnen opnemen. Dit kan onder meer door groepsaankopen van energie maar evengoed door de gezinnen in te zetten als evenwichtsverantwoordelijken in de energiemarkt. Geheel volgens de filosofie van Flow is het de bedoeling om enkel te verdienen als de gezinnen winst maken door de diensten van Flow.
Wat gebeurt er met uw energiegebruikersgegevens ?

De verbruiksgegevens worden altijd via internet verstuurd naar een website of app.

Zonder directe toegang tot de verbruiksgegevens kan Flow geen extra diensten aan de klant aanbieden.

Wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens ?

De persoonlijke gegevens (zoals emailadressen) van klanten worden gebruikt om aanbiedingen te doen van andere bedrijven (derden) of worden doorgegeven/doorverkocht aan derden.

Als er in het kader van een optimale toepassing van het energieverbruik van een welbepaald gezin er een mogelijke winst kan zitten dan zal Flow deze oplossing aan het betrokken gezin voorstellen, al dan niet samen met een partnerbedrijf.

Privacy Statement