FR | DE

iLusmart

De iLusmart is een digitale datamonitor die gekoppeld wordt aan de digitale meter en op die manier verbruiksgegevens van de gebruiker kan registreren, meer bepaald de afgenomen stroom.
Als de eindgebruiker in bezit is van een zonnepaneleninstallatie registreert de datamonitor ook de teruggeleverde stroom.


Aan de hand van de iLusmart App kan de gebruiker de gegevens op een eenvoudige manier in realtime raadplegen en opvolgen. Op basis van het verbruik biedt de app gepersonaliseerde adviezen om de gebruiker te helpen zijn direct verbruik van zonne‐energie te verhogen, zodat deze gevoelig op zijn energierekening kan besparen. Zo maakt de iLusmart App het bijvoorbeeld mogelijk om de ideale capaciteit en bijhorende terugverdientijd van een thuisbatterij te bepalen aan de hand van reële data. Met deze aanpak hoopt iLumen elke gebruiker maximaal te laten genieten van zijn lokaal geproduceerde zonne‐energie.

Over welke energievormen kan ik informatie krijgen ?
electricity Elektriciteit
 • per uur
 • per dag
 • per week
 • per maand
 • per jaar
Realtime of vertraagde gebruiksinformatie door het systeem
 • Toont actueel stroomverbruik in realtime
 • De maximale verversingsfrequentie is per uur
Bekijk uw verbruik op:
 • Mobiele telefoon
 • Tablet
 • Computer en laptop
Vergelijk uw verbruik
 • Met eerdere periodes
Hoe wordt er gestuurd?
 • Maximalisatie zelfgebruik
 • Aanbieden flexibiliteit
 • Beheren capaciteitstarief
 • Dynamische Tarieven
Zonnepanelen
 • Ja, het systeem kan automatisch de stroomproductie van zonnepanelen aflezen over een Modbus netwerk met de omvormer
 • Het systeem toont teruggeleverde elektriciteit aan het net.
EV Slim Laden
 • Vehicule To Grid
 • Aanwezigheid WiFi-netwerk of Ethernet verbinding
 • in de iLusmart App zijn verschillende slimme laadprogramma’s voorzien, waarvoor slimme sturing door iLusmart in cloud-omgeving noodzakelijk is
Warmtepomp
 • Aanwezigheid WiFi-netwerk of Ethernet verbinding. Warmtepomp dient ‘Smart Grid ready’ te zijn
 • Slimme sturing door iLusmart in cloud-omgeving
Warmtepompboiler
 • Aanwezigheid WiFi-netwerk of Ethernet verbinding, Warmtepompboiler dient ‘Smart Grid ready’ te zijn
 • Slimme sturing door iLusmart in cloud-omgeving
Thuisbatterij
 • Aanwezigheid WiFi-netwerk of Ethernet verbinding
 • Slimme sturing door iLusmart in cloud-omgeving
Huishoudtoestellen
 • Toestellen die compatibel zijn met smart plugs
 • Verbruik van de bewuste toestellen wordt gemonitord in iLusmart App
Elektrische boiler
 • Aanwezigheid WiFi-netwerk of Ethernet verbinding, toepassing iLuheat technologie iLumen
 • Slimme sturing van iLuheat technologie door iLusmart in cloud-omgeving
 • De iLusmart App
 • De iLusmart hardware
Welke niet eerder genoemde functies of mogelijkheden biedt het systeem nog meer?
 • De iLusmart leest niet enkel data van de digitale meter uit ter visualisatie in de iLusmart App, maar stuurt ook op een slimme manier andere productinnovaties van iLumen aan zoals thuisbatterij iLubat, slimme
 • laadoplossing voor elektrische voertuigen iLucharge en warmtebatterij iLuheat.
Welke uitbreidingsmogelijkheden heeft systeem en wat zijn daarvan de extra kosten?
 • De iLusmart App kan gratis worden uitgebreid met specifieke modules voor thuisbatterij iLubat, slimme laadoplossing voor elektrische voertuigen iLucharge en warmtebatterij iLuheat.
Wat gebeurt er met uw energiegebruikersgegevens ?

De verbruiksgegevens worden altijd via internet verstuurd naar een website of app.

De gebruiker van de iLusmart App dient via het ‘Mijn Fluvius’ webportaal aan iLumen een EAN‐mandaat te geven om de data van de digitale meter uit te lezen en te visualiseren in de iLusmart App.

Wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens ?

De persoonlijke gegevens van klanten worden gebruikt om aanbiedingen te doen van andere (betaalde) diensten van dit bedrijf

Op vraag van de gebruiker kan iLumen op basis van verbruiksdata persoonlijke adviezen verlenen met betrekking tot producten die kunnen bijdragen aan de optimalisatie van het direct verbruik met het oog op een lagere energiefactuur.

Privacy Statement