FR | DE

LoWi, WiFi display van de digitale meter (2-WIRE)

LoWi3 is een P1-dongle met 100% plug&play functionaliteit. Toont zeer gedetailleerd Real-Time verbruik, kwartiervermogen en historieken op elke smartphone/tablet via de webbrowser. Geen nood aan app of clouddiensten, lokale opslag als autonome webserver. Koppeling met andere webservers of smartplugs via IoT voor centraal beheer.


Functionaliteiten: • Geen bekabeling: voeding uit de digitale meter

 • Vooraf geconfigureerd: enkel nog wifi wachtwoord en fix IP adres

 • Platform onafhankelijk: werkt via de webbrowser op elk device

 • Autonoom: Lokale dataopslag: geen app, software of clouddiensten.

 • Real-Time: 5 sec. (kwartier)vermogen update

 • Grafieken: Resolutie 5 min/7dagen, 1dag/12 maand, 1maand/2 jaar

 • Registreert alle P1 data: spanning, stroom, (piek)vermogen

 • Data export naar Excel en via HTTP upload

 • Uitbreidbaar met IoT koppelingen:

  • Meten deelverbruiken via smartplugs

  • Meten luchtkwaliteit via THEo USB sticks

  • Onderling koppelen 2-WIRE webservers over internet
 

Over welke energievormen kan ik informatie krijgen ?
electricity Elektriciteit
 • per minuut
 • per kwartier
 • per uur
 • per dag
 • per maand
 • per jaar
gas Gas
 • per 5 minuten
 • per kwartier
 • per uur
 • per dag
 • per maand
 • per jaar
water Water
 • per 5 minuten
 • per kwartier
 • per uur
 • per dag
 • per maand
 • per jaar
Realtime of vertraagde gebruiksinformatie door het systeem
 • Toont actueel stroomverbruik in realtime
 • De maximale verversingsfrequentie is per minuut
Bekijk uw verbruik op:
 • Mobiele telefoon
 • Tablet
 • Computer en laptop
 • Op elk toestel met een webbrowser
Vergelijk uw verbruik
 • Met eerdere periodes
 • Met andere huishoudens
Hoe wordt er gestuurd?
Zonnepanelen
 • Het systeem kan automatisch de stroomproductie van zonnepanelen aflezen met een (extra) sensor die de meter bij de omvormer afleest.
 • Het systeem toont teruggeleverde elektriciteit aan het net.
 • Import-Export:Er wort een berekende terugdraaiende teller aangemaakt met verbruikshistoriek en deze toont per dag en per maand hoeveel je in die periode hebt geïnjecteerd in het net.
Hoe lees of registreer je je energiegebruik?
 • Het systeem wordt met een kabeltje verbonden met de P1-poort
Hoe wordt het systeem aangesloten op uw internetrouter?
 • Via een Wifi verbinding
Als uw internetrouter niet in de meterkast zit, wat betekent dit voor de installatie van het systeem?
 • Je hebt extra onderdelen nodig of moet extra handelingen verrichten voor de installatie.
 • WiFi én internet is noodzakelijk voor de werking. Ofwel WiFi voorzien via WiFi extender, ofwel met de P1 extender LoWi3 in WiFi bereik plaatsen
 • Eén LoWi3 dongle met korte P1 kabel
Welke niet eerder genoemde functies of mogelijkheden biedt het systeem nog meer?
 • LoWi is een WiFi webserver met MQTT functionaliteit waardoor bi directionele koppeling met andere webservers en externe applicaties mogelijk wordt.
Welke uitbreidingsmogelijkheden heeft systeem en wat zijn daarvan de extra kosten?
 • Met een éénmalige MQTT token kan LoWi3 over IoT gekoppeld worden met andere LoWi3, ReMI, MEMo3 webservers op andere locaties
Wat gebeurt er met uw energiegebruikersgegevens ?

De gebruiksgegevens blijven in het huis van de klant en worden niet via internet verstuurd. Alleen jij kunt ze bekijken via uw telefoon, tablet of computer die met uw eigen wifi-netwerk is verbonden.

Wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens ?

De persoonlijke gegevens van klanten worden alleen gebruikt om dit product/deze dienst goed te kunnen leveren aan de klant

Privacy Statement