FR | DE

MEMo 3, Modulaire Energie Monitor (2WIRE)

MEMo3 is een modulaire energy manager met 3 jaar lokale dataopslag voor woningen of gebouwen. Meten en verrekenen van deel-verbruiken wordt mogelijk zonder software, app of cloud-diensten. Surf naar het IP-adres om meters te configureren, meetwaarden en tellerstanden te monitoren, logische schakelingen in te voeren, altijd leidend tot de juiste investeringen en aanzienlijke besparingen op energiekosten. Webservers zijn onderling gekoppeld via MQTT-internet en toegankelijk vanaf afstand.


Elke minuut uitlezing tot 64 meters


Deel-verbruiken meten via Modbus of via LoRa: • met P1 gateway

 • met Modbus Energiemeters

 • met pulsentellers

 • met WiFi smartpluggen

 • via IoT : remote webservers, pluggen, luchtkwaliteit,…


Slim schakelen instelbaar op injectie, piekverbruik, weekklokken, tarief,… • Smartgrid sturing warmtepomp/boiler/accumulatie

 • Solid state relais sturing rechtstreekse verbruikers

 • WiFi plugs sturing huishoudtoestellen

 • Email notificatie


Energie afrekenen op basis van tellerstanden


Platform onafhankelijk: werkt via de webbrowser op elk device


Autonoom: Lokale dataopslag: geen app, software of clouddiensten.


Hi-resolutie Grafieken: Resolutie 1 min/12dagen, 1dag/12 maand, 1maand/2 jaar


Data export naar Excel en via HTTP upload


Multi–site Remote access via IoT APP_HTML


Powerpoint presentatie on YouTube

Over welke energievormen kan ik informatie krijgen ?
electricity Elektriciteit
 • per minuut
 • per kwartier
 • per uur
 • per dag
 • per maand
 • per jaar
gas Gas
 • per 5 minuten
 • per kwartier
 • per uur
 • per dag
 • per maand
 • per jaar
water Water
 • per 5 minuten
 • per kwartier
 • per uur
 • per dag
 • per maand
 • per jaar
Realtime of vertraagde gebruiksinformatie door het systeem
 • Toont actueel stroomverbruik in realtime
 • De maximale verversingsfrequentie is per minuut
Bekijk uw verbruik op:
 • Mobiele telefoon
 • Tablet
 • Computer en laptop
 • op elk toestel met een webbrowser
Vergelijk uw verbruik
 • Met eerdere periodes
 • Met andere huishoudens
Hoe wordt er gestuurd?
 • Maximalisatie zelfgebruik
 • Aanbieden flexibiliteit
 • Beheren capaciteitstarief
Zonnepanelen
 • Het systeem kan automatisch de stroomproductie van zonnepanelen aflezen met een (extra) sensor die de meter bij de omvormer afleest.
 • Het systeem toont teruggeleverde elektriciteit aan het net.
 • Import hoog, import laag, export hoog, export laag, worden apart gemeten en weergegeven
EV Slim Laden
 • De laadpaal dient voorzien van een smartgrid ready ingang
Warmtepomp
 • De warmtepomp dient voorzien van een smartgrid ready ingang
Warmtepompboiler
 • De WPboiler dient voorzien van een smartgrid ready ingang
Thuisbatterij
 • De batterij dient voorzien van een smartgrid ready ingang
Huishoudtoestellen
 • Toestellen welke heropstarten na stroomonderbreking via een smartplug, of toestellen met een smartgrid ready ingang
Elektrische boiler
 • via een smartplug of via een smartgrid ready ingang
Accumulatieverwarming
 • via een smartgrid ready ingang
Hoe wordt het systeem aangesloten op uw internetrouter?
 • Met een netwerkkabel
 • Via een Wifi verbinding
Als uw internetrouter niet in de meterkast zit, wat betekent dit voor de installatie van het systeem?
 • Je hebt extra onderdelen nodig of moet extra handelingen verrichten voor de installatie.
 • netwerkkabel of WiFi voorzien, of GPRS met SIM kaart
 • MEMo3 datalogger
 • een aantal modbus meters in functie van de installatie
Welke niet eerder genoemde functies of mogelijkheden biedt het systeem nog meer?
 • Met een remote acces app kan men elke webserver vanop afstand bereiken.
 • Afrekening van energiekosten.
 • Aansturen en bewaken van meters via emailnotificatie.
Welke uitbreidingsmogelijkheden heeft systeem en wat zijn daarvan de extra kosten?
 • MEMO kan naast P1 verbruiken ook verbruik pulsen tellen, modbus meters uitlezen, over internet communiceren met andere webservers en smartplugs en koppelen met externe applicaties zoals Home assistent, OpenHab, … De kostprijs is in functie van aantal extra modules
Wat gebeurt er met uw energiegebruikersgegevens ?

De gebruiker kan zelf kiezen of de verbruiksgegevens alleen binnenshuis blijven óf via internet verstuurd worden naar zijn smartphone, zodat het energieverbruik ook buitenshuis te zien is.

Wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens ?

De persoonlijke gegevens van klanten worden alleen gebruikt om dit product/deze dienst goed te kunnen leveren aan de klant

Privacy Statement