FR | DE

Soliseco

Soliseco gebruikt het overschot aan PV-energie (via de digitale meter) om warm water op zonne-energie te produceren.  
Soliseco:
- Hybride warmwaterproductie
- verhoging van het eigen verbruik
- vermindering van de invoer van elektriciteit (warm water via elektrische boiler)
- vermindering van het gas-/olieverbruik (warm water via boiler)
- vermindering van de afschakelproblemen met fotovoltaïsche omvormers

product picture
Over welke energievormen kan ik informatie krijgen ?
electricity Elektriciteit
 • per seconde
 • per uur
 • per dag
 • per week
 • per maand
 • per jaar
gas Gas
water Water
Realtime of vertraagde gebruiksinformatie door het systeem
 • Toont actueel stroomverbruik in realtime
 • De maximale verversingsfrequentie is per seconde
Bekijk uw verbruik op:
 • Mobiele telefoon
 • Tablet
 • Computer en laptop
Hoe wordt er gestuurd?
 • Maximalisatie zelfgebruik
Zonnepanelen
 • Het systeem kan automatisch de stroomproductie van zonnepanelen meten met een (extra) stroommeter
 • Het systeem kan automatisch de stroomproductie van zonnepanelen aflezen met een (extra) sensor die de meter bij de omvormer afleest.
 • Het systeem toont teruggeleverde elektriciteit aan het net.
Thuisbatterij
Huishoudtoestellen
Elektrische boiler
Accumulatieverwarming
Hoe wordt het systeem aangesloten op uw internetrouter?
 • Via een Wifi verbinding
Als uw internetrouter niet in de meterkast zit, wat betekent dit voor de installatie van het systeem?
 • Je hebt extra onderdelen nodig of moet extra handelingen verrichten voor de installatie.
Wat gebeurt er met uw energiegebruikersgegevens ?

De verbruiksgegevens worden altijd via internet verstuurd naar een website of app.

Wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens ?

De persoonlijke gegevens van klanten worden gebruikt om aanbiedingen te doen van andere (betaalde) diensten van dit bedrijf

Privacy Statement