FR | DE
background gebruiker afbeelding

De digitale meter gebruiken voor applicaties

Bekijk & Vergelijk de apps

Slim besparen

Wat de digitale meter voor jou kan doen.

In het kader van de energietransitie worden klassieke, mechanische meters voor elektriciteit en aardgas al sinds 2019 stelselmatig vervangen door digitale meters. De data die door de digitale meters wordt verzameld biedt heel wat mogelijkheden voor ontwikkelaars die een applicatie willen creëren die het energieverbruik kan meten en – vooral – optimaliseren.
De meter heet bewust ‘digitaal’ en niet ‘slim’ omdat hij enkel data meet en communiceert. ‘Slim’ wordt het pas als die meetdata worden omgezet naar relevante informatie voor de gebruiker, de aggregator of andere stakeholders.
De digitale meter maakt het immers mogelijk om toepassingen te ontwikkelen die gebruikers meer inzicht geven in hun energieverbruik, waardoor ze bewuster kunnen omgaan met energie. Die toepassingen kunnen zeer uiteenlopend zijn en elk hun eigen specifieke voordeel bieden. Je kan al een heleboel handige en vernieuwende toepassingen ontdekken op deze website.
En de data uit de digitale meter zorgt ook voor sturing in functie van nieuwe marktprocessen, zoals capaciteitstarief, maximalisatie zelfgebruik, dynamische tarieven en flexibiliteit.
Op deze pagina ontdek je dan weer cruciale informatie die je nodig hebt om zelf aan de slag te gaan. Aanbieders van domotica-, immoticasystemen en/of proces controllers vinden hier de nodige achtergrondinformatie om de meetdata – afkomstig van de meters – te integreren in hun eigen systeem. Die meters kunnen bovendien zowel digitaal als industrieel zijn.

Belangrijk onderscheid

Digitale versus industriële meters.

Digitale meters worden geplaatst in die segmenten waar het aansluitingsvermogen niet meer dan 56kVA bedraagt. Aansluitingen boven dit vermogen worden dan weer voorzien van een industriële meter, ook bekend als AMR. Alhoewel deze laatste al sinds jaar en dag gedigitaliseerd zijn, evolueren ze steeds verder om optimaal de energietransitie te kunnen ondersteunen.
Voor beide meters is het belangrijk processen te sturen, of het nu gaat om industriële processen zoals bv. grote ovens, koelingen of diepvriezers of om huishoudelijke processen, zoals verwarming, koken, wassen, elektrisch rijden, … Daarom worden zowel de digitale als de industriële meters voorzien van één of meer gebruikerspoorten. Die poorten stellen meetdata lokaal beschikbaar om dit type processturing mogelijk te maken. Het verschil tussen beide meters zit hem in precies welke poorten al dan niet beschikbaar zijn.

P1_S1_poort

Verschillende mogelijkheden

Drie poortvarianten voor lokale communicatie

Elke meter beschikt over minstens één gebruikerspoort. Die gebruikerspoort laat toe om meetdata en statusinformatie uit te lezen en zo huishoudapparaten of productieprocessen slim aan te sturen. We maken daarbij een onderscheid tussen:
 - De P1-poort
 - De A1-poort
 - De S1-poort
Hieronder vind je meer informatie over elk van deze poorten alsook de technische specificaties.


 

Technische beschrijving

De P1-poort

De P1-poort is beschikbaar op alle meters, zowel de digitale als de industriële. Deze poort kan informatie aanleveren aan een energiebeheersysteem. Voor elektriciteit gebeurt dat elke seconde, voor de aardgas- en watergegeven om de vijf minuten. Reden daarvoor is dat de aardgas- en watermeter slechts om de vijf minuten gegevens doorstuurt naar de digitale elektriciteitsmeter die dan op zijn beurt de gegevens op de P1-poort ververst.
De P1 gebruikerspoort stelt meetgegevens op een eenvoudige en gestandaardiseerde manier ter beschikking. Die worden vooral ingezet voor toepassingen die basisfeedback en sturingsmogelijkheden geven aan de klant. Daarbij denken we vooral aan afgenomen en geïnjecteerde energie. De P1-gebruikerspoort zal zowel verbruiksfeedback en statusinformatie leveren van de elektriciteitsmeter als van de aangesloten gas- en watermeter(s).


Technische specificaties voor de P1-poort


De P1-poort wordt ondersteund op beide generaties van de digitale meter. 
Voor de digitale meters eerste geveratie: V1
Voor de digitale meters tweede generatie: V2


Versies in omloop

eMUCs – P1 V1.3 eMUCs – P1 V1.4 eMUCs – P1 V1.5 eMUCs – P1 V1.6 eMUCs – P1 V1.7 eMUCs - P1 V 2.1.1

Technische beschrijving

De A1-poort

Sinds begin 2023 is er op elke nieuw geïnstalleerde industriële meter (ARM) een A1-poort beschikbaar. Deze poort stelt een ander soort meetdata beschikbaar omdat de meetdata voor de sturing van industriële processen natuurlijk anders is dan die voor de sturing van residentiële (huishoudelijke) apparaten. Belangrijk om te weten is ook dat de A1-poort geen metadata van andere meters (bv. aardgas) ter beschikking stelt omdat de communicatie met dergelijke meters via andere kanalen verloopt.


Technische specificaties voor de A1-poort


Er is slechts één generatie voor de industriële meter (met gebruikerspoort). Hieronder kan u de A1-versies die in omloop zijn raadplegen.


Versies in omloop

AMR eMUCs - A1 V5.0

Technische beschrijving

De S1-poort

De S1-poort is nooit beschikbaar op industriële meters. Bij de digitale meters is deze poort optioneel beschikbaar, afhankelijk van welke generatie elektriciteitsmeter voorhanden is.
Het doel van deze gebruikerspoort is de ‘ruwe’ data aan een bijzonder hoge frequentie beschikbaar te maken voor energiebeheersystemen. Die kunnen dan deze ruwe data verder verwerken om zeer gedetailleerde gebruikersfeedback en sturing mogelijk te maken. Zo kan deze data gebruikt worden om bv. aan toestelherkenning (‘Non-Intrusive Load Monitoring’) te doen. Met deze ruwe data krijgt de gebruiker ook toegang tot zeer gedetailleerde informatie over spanning en stroomverbruik op de aansluiting.


Technische specificaties voor de S1-poort


De S1-poort wordt enkel ondersteunt op de eerste generatie digitale meters. Hieronder vindt u de S1-versies die nu in omloop zijn.

eMUCs - S1 V1.0

Verschillende evoluties

Gebruikerspoorten evolueren mee met de metergeneraties

Zowel de digitale als de industriële meters ondergaan de nodige veranderingen door de introductie van nieuwe meters of door verbeteringen die aan bestaande meters worden aangebracht. Dat gebruikerspoorten mee evolueren is dan ook onvermijdelijk, zeker als we ook de regelgevende functionaliteiten mee in rekening nemen. Denk bv. aan de introductie van het capaciteitstarief.
Voor de gebruikerspoorten onderscheiden we twee types evolutie:
  • Inter-generatie evoluties: evoluties van de ene generatie naar de andere. Deze hangen vaak samen met de introductie van nieuwe regulatorisch of wettelijk verplichte functionaliteiten. Deze worden op dezelfde manier toegepast op alle generaties en bieden steeds een backward compatibiliteit.


  • Intra-generatie evoluties: evoluties binnen de generatie zelf. Deze hangen dan weer vaak samen met het verfijnen van functionaliteiten of het oplossen van problemen. Ook hier wordt de backward compatibiliteit gegarandeerd.


Ongeacht het type evolutie, wordt er op deze website steeds een nieuwe specificatie gepubliceerd.
Voor de digitale meters tellen we ondertussen twee generaties: de eerste generatie die werd geplaatst tussen 1 juli 2019 en eind 2023, en de tweede generatie die sinds het najaar van 2023 wordt geïnstalleerd.


De industriële meters tellen al verschillende generaties, maar het is pas sinds begin 2023 dat er een gebruikerspoort aanwezig is.


Illustratie: evolutie gebruikerspoorten


Ontdek meer gedetailleerde info over de verschillende metergeneraties en hoe je ze van elkaar kan onderscheiden.


 

Follow-up

Beheer van het meterpark in functie van de evoluerende gebruikerspoorten.

Netbeheerder Fluvius streeft ernaar om alle geplaatste meters van een bepaalde generatie te voorzien van dezelfde functionaliteiten. Hetzelfde geldt voor de gebruikerspoorten.
Wanneer een nieuwe versie van specificaties voor een technische gebruikerspoort wordt gepubliceerd, start Fluvius met een software upgrade op reeds geïnstalleerde meters van de betrokken generatie. De voorwaarde is wel dat de meter communiceert, vanop afstand uitgelezen kan worden.
Bij het ontwikkelen van jouw applicatie moet je als ontwikkelaar zeker rekening houden met volgende elementen:  • Bij elke update van de specificaties wordt een opgaand nummer toegekend dat ook steeds beschikbaar wordt gemaakt op de gebruikerspoort. Zo kan jouw applicatie bepalen welke ‘features’ mogelijk zijn.

  • Als de specificaties evolueren, komen er enkel objecten met meetdata bij. De objecten met meetdata worden dus nooit verwijderd, zodat de ‘backwards compatibility’ garandeerd blijft.

  • Het kan wel gebeuren dat de volgorde van de objecten met meetdata verandert. Elke meetdata heeft wel een referentiecode waardoor je eenvoudig – via ‘parsing’ – de referentiecode kan terugvinden.


Het is niet mogelijk de netbeheerder te vragen een bepaalde meter op een bepaalde versie te behouden.
Omgekeerd is het ook niet mogelijk om te vragen de meter (vervroegd) naar een bepaalde versie te brengen.

Follow-up

Ondersteuning nodig?

Ondersteuning voor de ontwikkeling van jouw applicatie


Netbeheerder Fluvius ondersteunt applicatieontwikkelaars die een toepassing willen ontwikkelen via één van de eerder vermelde gebruikerspoorten. De ondersteuning bestaat erin dat je een testbord kan gebruiken voor elk van de gebruikerspoorten. Zo’n testbord kan je hier aanvragen:


Technische documentatie en demoborden | Fluvius>

Heeft u een toepassing die op deze site hoort?

Aanbieden van uw applicatie op deze website.

Als uw toepassing nog niet of niet correct op deze website wordt getoond, dan kan u contact opnemen via maakjemeterslim@flux50.com. Het mailadres dient enkel voor de aanmelding van nieuwe of verbetering van bestaande informatie op deze website. Er wordt op basis van de aanmelding contact opgenomen voor verdere afhandeling.