FR | DE
background gebruiker afbeelding

Met de digitale meter naar slim energiegebruik

Bekijk & Vergelijk

Van digitaal naar slim

Inleiding tot energiebeheer en CEMS

De digitale meter wordt uitgerold. Dat is een goede zaak. Waarom? Wat kan je ermee doen?
Hij komt er bij de gezinnen en KMO’s, de ‘customers’ (Engels voor klant).
Die kunnen er een Customer Energy Management System (CEMS) op aansluiten. De video hieronder geeft een samenvatting van de basisprincipes. Daaronder vind je een beknopte en een uitgebreidere basisbrochure die meer uitleg geven.

CEMS basisbrochure 202305 CEMS beknopte brochure 202305

Opleiding energiebeheer en CEMS

E-learning en workshop

CEMS installeren begint met de keuze van de juiste strategie. Elke woning/gebouw is anders. Wil je weten welke concepten mogelijk zijn? In deze e-learning kan je heel wat antwoorden vinden.


e-learning: energiebeheer in een woning (gratis)


 


Elk CEMS-systeem moet met verschillende toestellen kunnen communiceren. Vaak is dit een TCP/IP netwerk. Ben je hiermee niet vertrouwd?


e-learning: thuisnetwerk TCP/IP en CEMS (gratis)


Wil je het zelf eens proberen? In deze workshop configureer je een CEMS en integreer je het in een thuisnetwerk. Bovenstaande e-learnings bieden de noodzakelijke voorkennis. Je kan deze uiteraard ook elders hebben opgepikt. (Bekijk de praktische info voor de kostprijs.)


Workshop: CEMS en digitale meter (zoek op digitale meter)

Woningen waar energiebeheer toegepast is

Praktijkcases

In het kader van het COOCK CEMS project werden verschillende woningen (cases) uitgerust met een energiebeheersysteem (EMS). Deze filmpjes tonen de resultaten en vergelijken ze met de situatie zonder EMS.


Case 1: woning met bescheiden PV-installatie en volledig elektrisch voertuig (EV).


Case 2: woning met grote PV-installatie, warmtepomp en EV.

Digitale meter – analyse metingen

Neem met je meetdata de juiste beslissing

Wil je wat doen aan je energiefactuur en/of voor het milieu? Wist je dat je al de metingen van de digitale meter kan opvragen op 'Mijn Fluvius'?


In de tegel ‘verbruik’ kan je bij ‘toon verbruik’ je afname en injectie zien voor de periode die je selecteert. Je kan deze gegevens ook exporteren naar een Excel bestand.


Dat kan bijvoorbeeld handig zijn om te beslissen:


- hoeveel zonnepanelen je wil (bij)leggen


- welke oriëntatie (oost / zuid / west of een combinatie) voor jou het best is


- of een dynamisch energiecontract (elk uur een andere prijs) voor jou interessant kan zijn


- hoe groot de thuisbatterij moet zijn, als je er een zou willen plaatsen


Om te helpen bij de analyse van de geëxporteerde gegevens, bieden we onderstaande Excel aan. Je kan de gegevens van Fluvius erin plaatsen. Je krijgt dan een samenvatting van je afname en injectie per maand te zien. Als je de kwartiertotalen exporteert, krijg je ook een overzicht van je afname per uur van de dag. Daarmee kan je inschatten of een dynamisch contract interessant zou kunnen zijn.


Je kan de Excel aan je installateur bezorgen zodat hij een optimale installatie kan voorstellen, zonder dat je hem toegang moet geven tot ‘Mijn Fluvius’.

Download Excel data visualisatie
Data visualisatie

Capaciteitstarief

Hoe lager de pieken hoe lager de kosten

In Vlaanderen is vanaf 1 januari 2023 het capaciteitstarief ingevoerd voor een gedeelte van de distributienetkosten (ongeveer 15% van de elektriciteitsfactuur).


Daar zijn goede redenen voor. We weten dat er op winteravonden afnamepieken optreden. Als bv. mensen met een elektrisch voertuig (EV) juist dan zouden opladen, wordt die piek nog groter en moet er geïnvesteerd worden in de capaciteit van het elektriciteitsnet. Daarom wil de overheid hen – via het capaciteitstarief – aanmoedigen om op een ander tijdstip te laden. Daardoor kunnen de distributienetkosten voor iedereen binnen de perken blijven.


Het filmpje hieronder legt het op een eenvoudige manier uit. Koen Vanthournhout  van Energyville geeft enkele vuistregels om te besparen op je maandpiek.


De VREG stelt een simulator ter beschikking.


Kort samengevat: je verbruik wordt per kwartier bijgehouden door de digitale meter. Per maand neemt men het kwartier met het grootste verbruik (kWh). Dat wordt omgerekend naar een vermogen (kW) en vermenigvuldigd met het capaciteitstarief (€/kW).


Wat met prosumenten? De digitale meter maakt ogenblikkelijk een onderscheid tussen afname en injectie. Die worden in aparte registers bijgehouden. Het is dus mogelijk dat er binnen een kwartier zowel afname als injectie geregistreerd wordt. Zelfverbruik telt maar als het ogenblikkelijk is. Voor het capaciteitstarief wordt alleen naar de afname gekeken.


Wat met prosumenten met een driefasige aansluiting? De digitale meter registreert alleen de som van de drie fasen. Voor je elektriciteitsfactuur maakt het dus niet uit als je zelfverbruik op een andere fase plaats vindt dan je productie. Maar probeer dit zoveel mogelijk te vermijden. Met een monofasige productie-installatie moet een eventuele thuisbatterij op dezelfde fase aangesloten worden en je zwaarste monofasige toestel sluit je ook best op die fase aan.


Wat met energiedelen en persoon-aan-persoon verkoop? Hiervoor wordt met kwartierwaarden gewerkt. De geïnjecteerde energie die je verkoopt moet door de koper in hetzelfde kwartier afgenomen worden, maar niet binnen dezelfde seconde. Aan jezelf verkopen achter dezelfde meter mag niet.


Voor meer informatie:


VREG/capaciteitstarief

Digitale meter

De uitrol in Vlaanderen is volop aan de gang

In Vlaanderen wordt bij alle elektriciteitsverbruikers aangesloten op het laagspanningsnet, de klassieke Ferraris-meter (en meteen ook de gasmeter) vervangen door een digitale meter. Dankzij de digitale meter kan de gebruiker inspelen op de beschikbaarheid van hernieuwbare energie en daarvoor beloond worden.


De digitale meter meet de afname van het elektriciteitsnet en de eventuele injectie apart. Dat laat toe om de geïnjecteerde energie te verkopen – via een terugleveringscontract of van persoon aan persoon (peer-to-peer) – of te delen binnen een energiegemeenschap. Voor de facturatie worden de gegevens per kwartier bekeken. Zo kunnen er bv. dynamische tarieven aangeboden worden.


De klant kan de meetwaarden uitlezen via 2 poorten. Naast de fysieke koppeling, moet hij expliciet toestemming geven aan de netbeheerder om de gebruikerspoorten te activeren. Dit gebeurt vanop afstand.


In de video hieronder geeft Fluvius uitleg over de digitale meter. Het antwoord op veelgestelde technische vragen kan u vinden op Fluvius/slimme-partner.

P1_S1_poort

De Juiste Keuze

Overzicht van de applicaties

Er zijn talrijke toepassingen beschikbaar voor aansluiting op de digitale meter. Telkens bieden ze andere mogelijkheden of communiceren ze de gegevens op een andere manier. Deze website geeft een marktoverzicht om u te helpen kiezen.


Specifiek voor u als installateur wordt een reeks technische specificaties meegegeven, naast de website van de ontwikkelaar. De gegevens zijn afkomstig van de ontwikkelaar, aan wie we een vragenlijst hebben voorgelegd. Deze website geeft geen waardeoordeel of kwaliteitsgarantie.


Bekijk en vergelijk CEMS energiebeheersystemen